Håll i. Håll på. Håll ut.

Vår idé är att utveckling kräver ledarskap. Framgångsrikt ledarskap vilar på förmåga att kommunicera och att hålla i en tydlig målbild.

För att nå målen krävs också exekutiv kreativitet. Kraft och lust att ihärdigt hålla på att pröva nya möjligheter för företag, organisationer och medarbetare.

Ibland ställs också både ledarskap och organisationen inför stora prövningar som riskerar att grumla målbilden. Då krävs också mod att hålla ut och fortsätta tro på den riktning som valts.

Håll i AB erbjuder strategiskt lednings- och kommunikationsstöd för företag och organisationer som vill utvecklas. Eller formulerat utifrån vår ide; Håll i AB erbjuder stöd för att ge förmåga att hålla i, kreativitet att hålla på och mod att hålla ut.
Telefon: +46 70 546 30 15 Håll i AB, Planterarvägen 31, 12048 Enskede Gård E-post: carina.persson@halli.se